Suport tècnic

L’Ajuntament pot donar assessorament tècnic a les entitats que ho necessitin en relació a temes com:

  • Assessorament i informació jurídica, normativa, fiscal i organitzativa per a les entitats i associacions del municipi.
  • Informació sobre els serveis i recursos municipals a disposició de les associacions.
  • Sol·licitar autorització per una activitat.
  • Processos participatius interns a les entitats.
  • Entre d’altres.