PLACI – La Guàrdia i la Font del Llargarut

Què és?

L’objectiu general del PLACI: Dinamitzem La Guàrdia i La Font del Llargarut consisteix en concretar i articular una política d’inclusió social en aquests territoris amb el desenvolupament del treball en xarxa i transversal entre el conjunt d’agents que intervenen al territori, és a dir, des de l’acció comunitària.

Partint d’una visió proactiva i integral, les línies estratègiques del PLACI estan orientades fonamentalment a la inclusió des de la formació i la ocupació maximitzant el potencial inclusiu de les polítiques socials i d’inserció amb el plus del treball comunitari per tal de millorar-ne els resultats (impacte) i, alhora, racionalitzar i fer més eficients els recursos.

Com s’organitza?

Observatori Comunitari

 • Agents:
  • Departament de Promoció Econòmica.
  • Departament de serveis socials
  • Departament de Participació Ciutadana i Convivència: Projecte treball als barris
 • Funcions:
  • Garantia metodològica i complementarietat tècnica.
  • Espai per a la reflexió i el debat
  • Donar suport a la implementació
  • Seguiment i validació de les propostes d’acció comunitària
  • Projecte Treball als Barris

El fòrum Comunitari

 • Agents:
  • Agents Socials Ciutadania
  • Administració (Personal tècnic/o representació política dels departaments vinculats amb els diferents projectes i accions a executar)
 • Funcions:
  • Eina de governança, apoderament i participació comunitària.
  • Espai per a la reflexió i el debat.
  • Definició dels objectius i les accions.
  • Avaluació de les accions fetes

Laboratoris comunitaris

 • Agents:
  • Agents per definir i consensuar amb la comunitat
 • Funcions:
  • Per consensuar.
  • Els membres participants s’hi vinculen per afinitat amb els objectius, per capacitat d’aportar visió i coneixement i/o per interès de treballar col·lectivament noves propostes per a la millora del barri.

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: