Declaració Responsable Local sense ús

Descripció:

Es tracten de locals sense cap ús on, exclusivament es duen a terme treballs de manteniment de l’espai per salubritat i higiene del mateix.

Aquest es un tràmit necessari per donar d’alta el comptador d’aigua com a local sense ús.

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

Persona/empresa propietària d'un local

Periode de l'any

Tot l'any

Documentació que cal aportar

  1. Formulari de Declaració Responsable Local sense ús (adjunt al final d’aquest tràmit)
  2. Fotografies de l’interior i exterior del local
  3. Plànol i/o croquis acotat en planta i alçat amb mesures i obertures
  4. Autorització de representació (si s’escau)

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost

Formes de tramitació

Per Internet

Documents