Volant d’empadronament

Descripció:

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Sol·licitud d’un document que justifica l’adreça d’una persona tal i com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

Destinatari

Particular

Matèria

Padró d'habitants i estrangeria

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Tot l'any

Requisits a complir

Si el registre es fa electrònicament cal presentar la instància amb certificat electrònic a través de la nostra pàgina web

Documentació que cal aportar

Dades identificatives de la persona interessada, o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Documentació complementaria

Tràmit pas a pas

Els volants de padró es poden demanar presencialment a les oficines del Servei Integral d’Atenció Ciutadana, electrònicament a través del tràmit d’instància genèrica o mitjançant l’atenció per videotrucada.

Si es demana de forma presencial no cal emplenar cap sol·licitud, només aportar el document d’identitat de qui el sol·liciti o autorització signada a favor de qui n’exerceixi la representació.

Els volants de menors només es poden demanar per part dels progenitors o tutors amb qui convisqui (caldrà aportar el document d’identitat i llibre de família).

En cas de sol·licitar el volant col·lectiu per acreditar la convivència entre diverses persones, si aquestes no es presencien, serà imprescindible aportar autorització signada i documents d’identitat de totes les persones que conviuen. Si falta l’autorització o el document d’identitat de qualsevol persona, només es farà constar el nombre d’habitants que conviuen amb la persona sol·licitant, sense cap dada personal.

Si tens dubtes per fer un tràmit electrònic pots contactar amb el servei SIAC 360º trucant al telèfon 93 656 11 11 (més informació al següent enllaç)

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents