Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.   […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet modificar les dades d’un animal registrat al cens d’animals domèstics del municipi (canvi d’adreça dins el mateix municipi, canvi de propietat, etc.) o bé donar-lo de baixa (per canvi de municipi o defunció). És […]

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet sol·licitar a l’Ajuntament el servei de recollida d’animals morts o abandonats que es trobin a la via pública. Per sol·licitar la recollida d’un animal, cal trucar indicant de quin animal es tracta, on es troba, […]