Processos de participació

Els processos participatius tenen com a objectiu fer partícip a la ciutadania d’un projecte concret en què poden opinar i decidir.

La participació organitzada al voltant d’un projecte, oberta a la ciutadania afectada, i on els termes de la participació conformen un pacte entre les persones que representen el govern municipal i les que participen. Es desenvolupen per iniciativa de l’Ajuntament i/o a proposta d’un òrgan de participació i, per descomptat, a partir d’una iniciativa ciutadana.

No tenen voluntat de permanència en el temps i responen a un objectiu que motiva la seva creació.

Qualsevol procés participatiu, abans d’iniciar-se, ha de ser validat per la Comissió de participació.

Consulta, a continuació, els processos participatius que estan en marxa (i també els ja realitzats) en diversos àmbits:


Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030:

Enllaços