Les xarxes

És imprescindible treballar per enfortir la comunitat, teixir xarxes de suport mutu i garantir la protecció d’aquelles persones, grups o àmbits que necessiten una especial atenció.

Les xarxes comunitàries poden detectar i donar resposta conjunta a aquelles necessitats que es donen al municipi o en algun barri en particular. Un espai des del que entitats, veïnat i administracions treballen de manera col·laborativa per contribuïr a una societat més inclusiva, equitativa i respectuosa amb les persones i amb l’entorn.

T’hi sumes?