Pla de Govern (PAM)

Sant Vicenç dels Horts enceta un nou mandat amb un govern renovat i de coalició. El nou període municipal inclou també un nou projecte de ciutat que ha de donar continuïtat a la tasca engegada en el mandat anterior, però que incorpora els nous aires, fruits de l’acord de govern actual.

En aquest mandat es reforça l’aposta per una ciutat metropolitana, ecologista, feminista, igualitària, solidària, transformadora, progressista, cohesionadora i participativa. Amb aquest esperit s’ha presentat a la població el pla d’acció municipal.

El pla s’ha dissenyat a partir del pacte de govern de la ciutat entre les forces de l’equip de govern i també s’han tingut en compte alguns dels aspectes proposats per altres formacions polítiques. Una part important del disseny ha estat gràcies a la participació de les diferents meses constituïdes a la ciutat i les propostes que han arribat des de diferents àmbits de la societat vicentina, així com la participació ciutadana que ha exercit la seva responsabilitat per mitjà de la votació del pla.

El context històric ha demostrat el paper clau que juga l’Administració a l’hora de planificar la ciutat, garantir-ne el benestar de la població i promoure’n la vida social, cultural i econòmica. Tot això en el context clau de posar les persones en el centre de l’activitat administrativa.

El PAM es basa en cinc eixos que tenen com a objectiu que els vicentins i les vicentines visquin més, millor i amb qualitat de vida. El que volem, doncs, és millorar-ne la felicitat. L’Organització de les Nacions Unides emet el que es diu l’Informe Mundial de la Felicitat, que es calcula amb el PIB, el suport social, l’esperança d’anys de vida saludable, la llibertat per prendre decisions vitals, la generositat i la percepció de la corrupció. Aquest document vol ser la base de la nostra contribució a aquest índex de la felicitat en tots els aspectes.

També és la consolidació d’una planificació de la ciutat amb la mirada dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del 2030 que l’ONU ens ha marcat com a full de ruta. El desenvolupament sostenible s’ha definit com el desenvolupament capaç de satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer les pròpies necessitats. Cal tenir ben present que els ODS estan pensats per donar aquestes garanties de benestar de manera holística a cadascuna de les persones que vivim a Sant Vicenç dels Horts. Els ODS constitueixen una crida universal a l’acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones a tot el món. Tots els estats membres de les Nacions Unides van aprovar 17 Objectius com a part de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

A més de l’alineació amb els ODS, l’aposta d’aquest PAM és també estar en sintonia amb l’agenda urbana. Sant Vicenç dels Horts treballa ja en la pròpia agenda urbana. Es tracta d’un document estratègic, de conformitat amb els criteris establerts per l’Agenda 2030, la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides i l’Agenda Urbana per a la Unió Europea i l’Agenda Urbana espanyola que perseguirà l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà. Constituirà, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que intervenen en la ciutat i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d’actuació.

En resum, es tracta d’un PAM pensat en el futur i amb la situació global. L’àmbit més important és l’ecològic i saludable, que enllaça directament amb la necessitat de la lluita contra la crisi climàtica. El segon apartat més important és el dedicat exclusivament a les persones i, de fet, el 40% de les inversions es destinaran a l’àmbit social. Per tant, un PAM pensat per a les persones i en les persones.