Propostes de C’s de l’any 2023

Aquí es recullen les mocions i propostes de resolució presentades per aquest grup als plens municipals del mandat 2019-2023 així com el butlletí municipal que recull els articles d’opinió.