Contractació pública

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d’internet de l’activitat contractual municipal amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació. És el mitjà de difusió de les licitacions municipals.

L’Ajuntament publica les dades d’aquest servei a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Hi podeu accedir fent clic aquí.

Podeu consultar la composició i actes de les meses de contractació en aquest enllaç

 

Què són els contractes menors?

Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l’any. En aquest apartat trobaràs l’històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra. Consulta’ls aquí

 

Relació de contractes adjudicats

Quina és la llista de contractes que s’han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí