Subvencions destinades a activitats de funcionament de les federacions, plataformes o col·lectius veïnals de la ciutat de Sant Vicenç dels Horts

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del Departament de Participació Ciutadana i Convivència destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de les Federacions, plataformes o col·lectius veïnals que treballin a nivell de ciutat en el municipi Sant Vicenç dels Horts i que s’hagin dut a terme en el període de desembre a novembre de l’any en el es realitza la convocatòria.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: • El foment, difusió i impuls de les federacions, plataformes o col·lectius de veïns i veïnes de Sant Vicenç dels Horts per activitats realitzades, objecte de les presents bases, realitzades durant el termini de desembre
a novembre de l’any en què es realitza la convocatòria.