Ajuts alumnat SVH que porti a terme estudis postobligatoris, curs 2022-2023

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions i prestacions econòmiques que atorgui l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del Departament d’Educació destinades a finançar estudis postobligatoris que s’inicien en l’any de la convocatòria als joves del municipi de Sant Vicenç dels Horts.

 

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 6, serà fins al dia 22 de febrer de 2023

El lloc de presentació de les sol·licituds serà mitjançant el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o presencialment en el SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana) situat a l’edifici Municipal de Can Comamala (Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 105-113), mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar:
– Per telèfon: 900.111.656
– Web municipal: www.svh.cat