Ajuts alumnat SVH que porti a terme estudis postobligatoris, curs 2023-2024

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del Departament d’Educació destinades a finançar estudis postobligatoris que s’inicien en el curs escolar 2023-2024 als joves del municipi de Sant Vicenç dels Horts.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 6, serà des del 8 de gener al 2 de febrer de 2024, tots dos dies inclosos.

El lloc de presentació de les sol·licituds serà mitjançant el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o presencialment en el SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana) situat a l’edifici Municipal de Can Comamala (Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 105-113), mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar:

– Per telèfon: 93 656 11 11
– Web municipal: www.svh.cat