Bases per a la convocatòria de la de selecció de persones participants en Programes de capacitació i Programes d’experienciació laboral lligats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris, d’acord amb la Resolució EMT/1908/2022 (ref. BDNS 634314) i Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, modificada per l’ordre TSF/171/2020 de 7 d’octubre.

L’objecte d’aquestes bases és regular la selecció de 5 persones pel Programa d’experienciació laboral (Programa D. Programes d’experienciació laboral, Base 5.5), lligat al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris d’acord amb la Resolució EMT/1908/2022 (ref. BDNS 634314), Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol,
modificada per l’Ordre TSF/171/2020, de 7 d’octubre i Guia del Programa de Treballals Barris elaborada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Programa experienciació laboral (D1). Actuacions ocupacionals

  • 2 informadores.

Programa experienciació laboral (D1). Actuacions ocupacionals

  • 2 agents cíviques

Programa experienciació laboral (D2). Actuacions professionals

  •  1 dinamitzadors/res
Lloc de treball:

2 persones informadores de barri

2 persones agents cíviques

1 persona dinamitzadora

Identificador: RH102022000004
Procediment de selecció: Plans d'Ocupació
Inici de presentació de sol·licituds: 21/10/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 27/10/2022 23:59:00
Tipus de personal: Pla d'Ocupació
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
Sistema de selecció: Cap