Bases per a la convocatòria de la selecció de persones participants dels “Plans Locals d’Ocupació” en el marc de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix el servei SIAC 360º que ofereix assistència per a la tramitació electrònica als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93 656 11 11 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de la persona per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14h o tarda de 15 a 20h).

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció de 6 persones participants als Plans Locals d’Ocupació com a operàries de neteja viària i de manteniment de l’Ajuntament.

Identificador: RH102023000001
Procediment de selecció: Plans d'Ocupació
Inici de presentació de sol·licituds: 08/05/2023 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 19/05/2023 23:59:00
Tipus de personal: Pla d'Ocupació
Grup de titulació: Grup AP
Sistema de selecció: Cap