Bases per a la convocatòria de selecció de persones participants en Programes de capacitació i Programes d’experienciació laboral lligats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris, d’acord amb la Resolució EMT/1681/2023, d’11 de maig (ref. BDNS 694801) i Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol.

L’objecte d’aquestes bases és regular la selecció de 5 persones pel Programa d’experienciació laboral (Programa D. Programes d’experienciació laboral, Base 5.5), lligat al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris d’acord amb la Resolució EMT/1681/2023 (ref. BDNS 694801), d’11 de maig i Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol.

 

Lloc de treball:

➢ 2 informadores municipals

➢ 2 agents cíviques

➢ 1 dinamitzador/a comunitari

Identificador: RH102023000004
Procediment de selecció: Plans d'Ocupació
Inici de presentació de sol·licituds: 01/02/2024 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 14/02/2024 23:59:00
Tipus de personal: Pla d'Ocupació
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
Sistema de selecció: Cap