Oferta de treball per a seleccionar personal tècnic superior en dret per excepcional necessitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix el servei SIAC 360º que ofereix assistència per a la tramitació electrònica als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93 656 18 18 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de la persona per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14h o tarda de 15 a 20h).

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

Donada la situació de necessitat de portar a terme la incorporació de personal tècnic superior en dret per atendre les necessitats pròpies del servei, atès que actualment no existeix vigent una borsa de treball amb les característiques necessàries per cobrir aquest perfil.

Identificador: RH112024000005
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 23/02/2024 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 07/03/2024 23:59:00
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A1
Sistema de selecció: Concurs