Oferta de treball realitzada a traves del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya per seleccionar personal tècnic mitjà de treball social

Lloc de treball:

personal tècnic mitjà de treball social

Identificador: RH112023000004
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Cap