Propostes de VOX de l’any 2024

Aquí es recullen les mocions i propostes de resolució presentades per aquest grup als plens municipals, així com els articles d’opinió al butlletí municipal.