8a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix per a l’any 2023, edició adults

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts convoca el 8è Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix per a l’any 2023 per tal de fomentar la creació literària.

Poden participar-hi les persones majors d’edat, amb obres de poesia escrites en llengua catalana.
Hi ha tres categories, repartides de la forma següent:
1. Premi Narcís Lunes i Boloix: de 400 a 800 versos.
2. Poema: de 4 a 50 versos.
3. Menció per a autors i autores locals: de 4 a 50 versos (les persones que concursin en aquesta categoria han de residir a Sant Vicenç dels Horts).

Si el/la participant premiat/da de la categoria de poema, resideix a Sant Vicenç dels Horts, la categoria de menció per a autors i autores locals quedarà deserta.
Cada concursant ha de presentar una única proposta.