Festival Internacional de Curtmetratges Santiago Arizón any 2022 – 2023, desena edició

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts convoca el desè Festival Internacional de Curtmetratges per a l’any 2022-2023, per tal de fomentar les inquietuds artístiques, potenciar la creativitat i la participació de les persones en l’àmbit de l’art cinematogràfic, ja sigui de la nostra població com de poblacions veïnes, per als anys 2022-2023.

La participació al festival és gratuïta.

 

Poden participar-hi les persones majors d’edat i joves (en el cas de menors d’edat mitjançant la seva representació legal, progenitors i/o tutors), persones físiques i persones jurídiques. En el cas de persones jurídiques s’haurà de designar l’autor/a i executor/a de l’obra (director/a) que serà, si s’escau, la persona designada finalment com a premiada.
Hi ha dues categories, repartides de la forma següent:  Categoria d’adults: Qualsevol persona major de 18 anys, estigui o no censada a Sant Vicenç dels Horts.

 Categoria juvenil: Si el/la director/a és menor de 18 anys o bé que el 75% dels participants del curtmetratge siguin menors de 18 anys, estiguin o no censats a Sant Vicenç dels Horts.

Es preveu la possibilitat de participació conjunta a la categoria juvenil, a través d’una escola, institut o entitat.

Els concursants poden ser de fora de Sant Vicenç dels Horts.

A la categoria juvenil només s’accepten curtmetratges en català.
A la categoria juvenil, es preveu un premi per a autors/es locals, si el/la director/a està censat a Sant Vicenç dels Horts o bé que el 75% dels participants del curtmetratge estiguin censats en Sant Vicenç dels Horts.