Avaluació de l’aplicació de les normes

D’acord amb l’article 10. Apartat1. Punt a. de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes, aprovades per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Fins a la data d’avui l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no disposa de cap instrument d’avaluació de l’aplicació de la normativa aprovada.