Pressupost 2024

L’Ajuntament presenta un pressupost lleugerament superior a l’aprovat l’any 2023, amb un lleuger increment de la despesa, i que busca fer sostenible la despesa ordinària de l’Ajuntament.

Un pressupost que estableix les bases per aconseguir els objectius del govern progressista: una ciutat metropolitana, oberta, solidària, respectuosa, feminista, social i sostenible.

El pressupost de la majoria dels departaments va a l’alça. S’elabora un pressupost que segueix la línia de polítiques progressistes del govern municipal que aposta per: polítiques socials, feministes, mediambientals, d’intervenció en la via pública, i de convivència i seguretat.

Ingressos = 37.157.664 €

  • Impostos 15.755.500 € (Capítol 1 i 2)
  • Taxes, preus públics i altres 5.210.105 € (Capítol 3)
  • Transferències i patrimoni 15.166.531 € (Capítols 4 i 5)
  • Àmbit financer 1.025.528 € (Capítols 7 i 9)

Despeses = 37.157.664 €

  1. Personal propi 14.625.000 € (Capítol 1)
  2. Compres, béns i serveis 15.464.473 € (Capítol 2)
  3. Despeses financeres 110.630 € (Capítol 3)
  4. Transferències corrents i de capital 5.554.790 € (Capítol 4 i 7 )
  5. Inversions 1.242.288 € (Capítol 6)
  6. Passius financers 160.483 € (Capítol 9)

Representació gràfica del pressupost 2024 de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts