L’Acció Comunitària

Què és

L’acció comunitària té com a objectiu la dinamització de les relacions socials de cooperació entre les persones d’un determinat àmbit o espai de convivència per millorar el benestar quotidià de les persones que en formen part.Aquest benestar està relacionat directament amb:

 • L’obtenció de nivells màxims de cohesió social i benestar individual.
 • La implicació i participació de la ciutadania des del reconeixement de l’autonomia dels participants.
 • La capacitat de convivència des del reconeixement de les diferències de la pluralitat.

Com ho fem:

 • Associacionisme
  • Suport al desenvolupament de la participació ciutadana
   • Assessorament i acompanyament
   • Cessió d’espais
   • Cessió de material
   • Autorització d’activitats extraordinàries
  • Promoció de la xarxa associativa
   • Registre municipal d’entitats
  • Suport econòmic
   • Subvencions
  • Activitats de formació i creació de xarxa
 • Equipaments cívics:
  • Espai de trobada
  • Equipament socioeducatiu del Rocío
  • Centre Cívic del Turó
  • Casal Cívic Joan Juncadella
 • Projectes d’acció comunitària:
  • PDC Implica’t per Sant Josep
  • Xarxa TET
  • Xarxa per a la prevenció de conductes de risc
  • Pla educatiu d’entorn