Autorització per fer activitats a l’espai públic

Les entitats del municipi poden demanar autorització per a la realització d’activitats a l’espai públic.  Per això, cal seguir un procediment que s’inicia registrant una instància genèrica i adjuntant una memòria explicativa de l’activitat a realitzar amb el formulari corresponent.

El termini d’antelació per a sol·licitar aquest tipus d’autoritzacions és de 15 dies, en el cas de les cessions d’espai, i d’un mes en el cas de les autoritzacions extraordinàries. Si tens dubtes sobre els terminis sempre és recomanable que ho facis amb un mes d’antelació.