ZONA BLAVA

L’àrea blava podrà ser utilitzada per vehicles de més de 2 rodes i que no superin els 5 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de 9 persones com a màxim, incloent el conductor.

Els vehicles hauran d’estacionar utilitzant una única plaça d’estacionament, respectant la senyalització perimetral del paviment i la resta de senyalització.

En aquelles zones sense demarcació de plaça, hauran d’estacionar de manera que es permeti la millor utilització de l’espai disponible

L’horari de funcionament del servei previst és:

- Dies feiners, de dilluns a divendres: de 9h a 13h30’ i de 16h30’ a 20 hores.

- Dissabtes no festius: de 9 a 14 hores.

- Diumenges, festius i el mes d’agost no hi ha servei.

És obligatori adquirir un tiquet d’estacionament per no ser denunciats, sigui als parquímetres o a través del mòbil amb l’App AMB Aparcament, o EasyPark que permeten pagar només pel temps que el vehicle està estacionat i no és necessari anar al parquímetre.

El temps màxim d’estada és de 120 minuts.

Les tarifes i bonificacions son les recollides a l’Ordenança núm. 26. Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa a les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a les vies publiques municipals.

Les infraccions tindran la següent descripció coma fet denunciable:

  • Manca de Tiquet o comprovant d’horari.
  • Col·locar el tiquet o comprovant horari de manera defectuosa evitant que es pugui llegir des de l’exterior.
  • Sobrepassar el límit horari indicat al tiquet o comprovant.
  • Utilització de tiquet o comprovant d’horari alterat i/o fora d’ús.
  • Manca d’activació d’inici d’estacionament mitjançant qualsevol dels sistemes de pagament habilitats.
  • Estacionar utilitzant més d’una plaça d’estacionament i/o sense respectar la senyalització perimetral del paviment fora dels límits de la plaça.
  • Sobrepassar els límits d’horari d’estacionament màxim establerts al Reglament del servei públic municipal d'estacionament regulat de vehicles en zones amb limitació i control horari.

 

En cas de ser denunciats, si la denúncia és per excedir el temps i i dins la primera hora des del temps de finalització que habilitava l’estacionament es pot retirar abonant 4 €. Si és per manca de tiquet NO ES POT ANUL·LAR.

  • OPPNT zona d’estacionament regulat amb limitació horària a les vies. Ordenaça

 

  • Reglament del servei públic municipal d'estacionament regulat de vehicles en zones amb limitació i control horari.

https://cido.diba.cat/normativa_local/13645006/reglament-del-servei-public-municipal-destacionament-regulat-de-vehicles-en-zones-amb-limitacio-i-control-horari-ajuntament-de-sant-vicenc-dels-horts