Centres de Formació de persones adultes

 FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES (A partir de 18 anys)

Web CFA Garrosa

 

L’educació d’adults o educació al llarg de la vida comprèn les activitats d’aprenentatge que permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una  titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

L’oferta educativa dels centres de formació de persones adultes té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn. És la següent:

  • Ensenyaments de llengües (castellà, anglès i francès);
  • COMPETIC;
  • Formació instrumental;
  • Educació secundària per a les persones adultes
  • ESO (Graduat en Educació  Secundària: GES)
  • Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM);
  • Preparació per a les proves d’accés (a cicles de grau mitjà i superior, a la universitat per a majors de 25 anys).