Formació postobligatòria

Sant Vicenç compta amb una àmplia oferta educativa postobligatòria des de fa anys

Al document adjunt “CONTINUA FORMANT-TE! Informació i orientació per al teu futur”, trobareu un recull de tota l’oferta formativa postobligatòria de Sant Vicenç així com el contacte dels centres educatius que els imparteixen.

El calendari de preinscripció per als diferents estudis postobligatoris per al curs 2024-2025 és el següent:

 • Del 18 al 25 de d’abril per al Batxillerat.
 • Del 24 al 30 de maig per als cicles de grau mitjà i grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
 • Del 13 al 24 de maig per als Itineraris de Formació Específica (IFE).
 • Del 2 al 9 de maig per als programes de formació i inserció (PFI).
 • Del 20 al 28 de juny per als ensenyaments d’Educació d’Adults.

L’Ajuntament convoca ajuts i subvencions per estudis postobligatoris.

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Al nostre municipi comptem amb una àmplia oferta de formació professional. A l’Institut Gabriela Mistral així com a l’Institut Salesians Sant Vicenç disposen d’un total de 13 cicles formatius de 7 famílies professionals diferents:

 • Família Professional de Gestió i Administració
  Cicle de grau mitjà “Gestió administrativa”
  Cicle de grau superior “Administració i finances”
 • Família Professional de Comerç i Màrqueting
  Cicle de grau mitjà “Activitats comercials”
 • Família Professional d’ Electricitat i Electrònica
  Cicle de grau mitjà “Instal•lacions elèctriques i automàtiques”
  Cicle de grau superior “Automatització i robòtica industrial”
 • Família Professional de Fabricació Mecànica
  Cicle de Grau Mitjà “Mecanització”
 • Família Professional d’Informàtica i Comunicació
  Cicle de grau superior “Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma”
 • Cicle de grau mitjà “Sistemes microinformàtics i xarxa”
  Cicle de grau superior “Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional Ciberseguretat”
 • Família Professional de Transport i Manteniment de vehicles
  Cicle de grau mitjà “Carrosseria”
 • Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Cicle de grau mitjà “Atenció a persones en situació de dependència”
  Cicle de grau superior “Educació infantil”
  Cicle de grau superior “Integració Social”

 

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
L’oferta formativa del CFA Garrosa (formació de persones adultes) la podeu trobar al seu web.

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
Els Programes de Formació i Inserció (PFI) s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria. Són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s’adscriuen a diferents famílies professionals.

A Sant Vicenç dels Horts comptem amb dos PFI actualment dels quals podeu consultar l’oferta aquí.

 

SERVEIS D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT

Per a més informació, disposeu dels serveis d’orientació i acompanyament acadèmica, formativa i d’inserció següents:

Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC)
C. d’Antoni Mampel, 1-3 | 93 656 98 26
educacio@svh.cat| soac.svh
Orientació i acompanyament en els processos d’aprenentatge i durant la trajectòria formativa

Servei municipal de Transició Escola-Treball
C. d’Antoni Mampel, 1-3 | 93 656 98 25 | pij@svh.cat
Orientació i acompanyament en processos de transició escola–treball

Punt d’informació juvenil – Espai jove la Capella
C. d’Antoni Mampel, 1-3 | 93 656 98 25 | 630 76 09 63
lacapella@svh.cat | https://joves.svh.cat
@espailacapella
Punt d’informació juvenil
Acompanyament i assessoria d’orientació acadèmica i laboral
Acompanyament i assessoria en mobilitat internacional

Servei d’Ocupació Juvenil
Pl. del Molí, 1 (Molí dels Frares)
93 680 71 00 | soj@svh.cat
Formació ocupacional, Servei local d’ocupació i serveis a l’emprenedoria

Fundació María Auxiliadora – Dispositiu d’inserció laboral
C. Linares, 2 | 93 656 18 06
dil@fundacionma.org https://www.fundacionmariaauxiliadora.org/santvicenc/svh-dil
Inserció laboral. Acompanyament en els processos de cerca activa de feina o retorn al sistema educatiu

Servei d’assesorament i reconeixement en la formació professional
INS Gabriela Mistral i Salesians Sant Vicenç dels Horts
Oferta de places per a diferents estudis i famílies professionals Orientació en la creació d’itineraris formatius i professionals. Reconeixement acadèmic de l’experiència laboral

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
C. d’Antoni Mampel, 1-3 | 93 656 98 26
educacio@svh.cat
Informació i orientació a les famílies sobre l’oferta educativa dels centres educatius