Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és el servei municipal d’informació, orientació i assessorament de l’escolarització dels centres d’educació infantil, primària i secundària, públics i concertats del municipi.

L’OME és l’instrument de col•laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat en el procés d’escolarització de l’alumnat en els centres educatius finançats amb fons públics i te les funcions següents:

  • Informació i orientació sobre els centres educatius del municipi i la seva oferta educativa, tant en el període de preinscripció com al llarg de tot el curs escolar (sol•licituds fora de termini).
  • Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats específiques per facilitar la seva integració al sistema
  • Supervisar el procés d’admissió de l’alumnat i el compliment de les normes que el regulen
  • Escolarització de la matricula viva a través de les Comissions de Garanties d’Admissió.

L’OME forma part de les Comissions d’Escolarització, que es reuneixen periòdicament per revisar, valorar i assignar totes les sol•licituds pendents.

Ens trobareu a:
Centre Cultural i Cívic Virgínia Amposta
Carrer d’ Antoni Mampel 1-3 (Parc del Mamut Venux)

Podeu contactar:
a/e: educacio@svh.cat
Telèfon: 93 656 98 26

Horaris:
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.