Consell d’Infants Municipal

Sant Vicenç dels Horts impulsa la creació del Consell d’Infants amb la finalitat principal que els infants del municipi puguin exercir els seus drets, i expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes. L’espai del Consell permet, alhora que es coneguin aquests drets, aprendre a exercir-los, des dels més petits als adults. Així doncs, la creació del Consell d’Infants esdevé, un instrument de sensibilització de la ciutadania, les institucions i les entitats sobre els drets dels infants i adolescents.

Objectius generals:
-Implicar els infants a la vida urbana, formant part d’un espai de debat de ciutat, en representació del col·lectiu
-Apoderar els nens i nenes, fent-los conscients del seu paper a la comunitat i del valor de les seves aportacions
-Sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’incorporar la mirada dels infants en la construcció de la seva ciutat.
-Enfortir el vincle entre les escoles, entre escoles i entitats, i entre aquestes i l’Ajuntament per tal de potenciar la col·laboració entre els diversos agents que formen la comunitat educativa.

Aquest projecte, format per infants de cada una de les escoles del municipi,  vol generar i representar una estructura estable de participació en la ciutat i vol ser una aposta per implicar a aquests infants, en els processos de presa de decisions del municipi.

Durant el curs 2023-2024, els consellers i conselleres han treballat dues línies:

  • L’ existència i ús de wc públics a equipaments del municipi: elaborant un mapa virtual per al coneixement de tots els ciutadans i ciutadanes
  • Normativa i bon ús de patinets elèctrics