Consell d’Infants

Sant Vicenç dels Horts impulsa la creació del Consell d’Infants amb la finalitat principal que els infants del municipi puguin exercir els seus drets, i expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes. L’espai del Consell permet, alhora que es coneguin aquests drets, aprendre a exercir-los, des dels més petits als adults. Així doncs, la creació del Consell d’Infants esdevé, un instrument de sensibilització de la ciutadania, les institucions i les entitats sobre els drets dels infants i adolescents.


Aquest projecte, format per infants de cada una de les escoles del municipi,  vol generar i representar una estructura estable de participació en la ciutat i vol ser una aposta per implicar a aquests infants, en els processos de presa de decisions del municipi.