Tallers d’Estudi Assistit (TEA)

Acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat de primària i secundària a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge, col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa educativa i promoure l’ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l’aprenentatge i la cohesió social.

Des de l’any 2007-2008, i coincidint amb la implantació del Pla Educatiu d’Entorn al municipi, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts desenvolupa aquest projecte conjuntament amb els centres educatius i amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Els tallers d’estudi assistit estan repartits entre els diferents centres educatius del municipi, amb 2 o 3 tallers d’estudi per escola o institut.

Els objectius específics de la tasca diària dels tallers d’estudi són:

· Augmentar les expectatives de l’alumnat vers els estudis
· Ajudar als alumnes a resoldre els possibles dubtes en l’execució de les tasques escolars
· Promoure l’ús de tècniques d’estudi
· Estimular al màxim l’àmbit de l’expressió i de la comprensió oral i escrita
· Adquirir i consolidar els hàbits i la cultura de l’estudi
· Garantir que els alumnes tinguin actualitzades les tasques de l’aula ordinària
· Incidir en les matèries de major dificultat, anticipant o repassant els continguts treballats a classe
· Acompanyar els alumnes als espais de l’entorn considerats com a recursos d’aprenentatge: biblioteques, ludoteques, espais culturals, espais esportius….

La participació en aquest recurs es considera com una oportunitat i un fet positiu, ja que contribueix a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu dels infants i joves.