Rehabilitació Habitatges

A Sant Vicenç dels Horts hi ha diferents línies d’ajuda per a la rehabilitació d’habitatges.

Subvencions municipals per a la rehabilitació d’habitatges : OBERTA

L’Ajuntament impulsa uns ajuts per a la reforma i rehabilitació en habitatges per adequar-los a la normativa vigent d’habitabilitat, Decret 141/2012, amb la finalitat de mobilitzar el parc d’habitatges buit i desocupat, garantir el Programa de la Borsa i lloguer assequible. També s’obre un Programa en matèria d’accessibilitat, i altre per la elaboració de l’Informe ITE i/o Certificats d’eficiència energètica en els edificis i habitatges. Es pot demanar subvenció per més d’un Programa.

  • Es preveuen 3 Programes objecte d’actuacions subvencionables
  • Els imports màxims són fins a 3.000 € / habitatge o edifici, en funció del Programa
  • Aquest ajuts són compatibles amb altres ajuts sempre i quan la suma total no superi l’import del cost de les obres

Per a aquestes ajudes, cal contactar amb l’Oficina Local d’habitatge demanant cita prèvia al 93.602 92 00

Base reguladores i documentació Convocatòria any 2023. (enllaç)

Ajudes del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Ajuts europeus per a la rehabilitació d’edificis i habitatges
Els Fons Next Generation EU tenen com a objectiu principal que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de la demanda segons la zona climàtica. Si bé són un instrument indispensable per impulsar l’eficiència energètica, els fons també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, l’accessibilitat o la conservació dels edificis.

 

D’acord amb el RDL 853/2021, de 5 d’octubre, que constitueixen les bases reguladores dels ajuts, i d’acord amb la convocatòria específica del CMH que s’aplica als 35 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona:

 


Tota la documentació necessària, requisits d’accés i tramitació els trobareu al web de l’ens convocant: www.cmh.cat