Rehabilitació Habitatges

A Sant Vicenç dels Horts hi ha diferents línies d’ajuda per a la rehabilitació d’habitatges.

Ajudes municipals per a la rehabilitació d’habitatges : CONVOCATÒRIA OBERTA

L’Ajuntament impulsa uns ajuts per a la reforma i rehabilitació en habitatges per adequar-los a la normativa vigent d’habitabilitat, Decret 141/2012, Amb la finalitat de mobilitzar el parc d’habitatges buit i desocupat, i augmentar el parc de lloguer assequible Aquests pisos cal que es posin en lloguer mitjançant la Borsa de mediació municipal, així com en matèria d’accessibilitat, honoraris per la redacció de l’Informe ITE, i els certificats d’eficiència energètica en els edificis i habitatges.

  • Es preveuen tres Programes objecte d’actuacions subvencionables
  • Es preveu un import màxim de 3.000 € / habitatge
  • Aquest ajuts són compatibles amb altres ajuts sempre i quan la suma total no superi l’import del cost de les obres

Per a aquestes ajudes, cal contactar amb l’Oficina Local d’habitatge demanant cita prèvia.

Base reguladores i documentació Convocatòria any 2022. (enllaç)

Ajudes del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Ajuts europeus per a la rehabilitació d’edificis i habitatges
Els Fons Next Generation EU tenen com a objectiu principal que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de la demanda segons la zona climàtica. Si bé són un instrument indispensable per impulsar l’eficiència energètica, els fons també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, l’accessibilitat o la conservació dels edificis.

 

D’acord amb el RDL 853/2021, de 5 d’octubre, que constitueixen les bases reguladores dels ajuts, i d’acord amb la convocatòria específica del CMH que s’aplica als 35 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona:

 


Tota la documentació necessària, requisits d’accés i tramitació els trobareu al web de l’ens convocant: www.cmh.cat