Pla d’Igualtat Municipal (PIM)

Pla d’Igualtat Municipal (PIM) 2023-2027

 

El Pla d’Igualtat Municipal (PIM) 2023-2027 presenta una estratègia local orientada a la consecució d’una igualtat de gènere real i efectiva. L’objectiu principal d’aquest III Pla Local d’Igualtat de gènere és definir un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que tota la població de Sant Vicenç dels Horts pugui assolir el seu màxim potencial i participar en tant que ciutadanes i ciutadans sense que es doni cap discriminació per raó de gènere. A partir d’aquest objectiu, es defineixen quatre objectius específics:

  1. Elaborar un diagnòstic de la situació de les polítiques municipals des de la perspectiva de gènere.
  2. Aprofundir en el compromís polític per impulsar polítiques d’igualtat de gènere des de l’Ajuntament.
  3. Promoure la transversalització de les polítiques de gènere.
  4. Plantejar una proposta integrada i sistemàtica de polítiques i actuacions municipals orientades a l’assoliment de la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones

Pla d’Igualtat Municipal (PIM) 2016-2019

Anteriorment, el Pla d’Igualtat Municipal (PIM) 2016-2019 va marcar les línies a seguir en matèria d’igualtat de gènere durant quatre anys. El Pla va nèixer d’una exhaustiva diagnosi de la igualtat de gènere a Sant Vicenç dels Horts, on es van realitzar tallers i entrevistes amb la participació d’homes i dones de diferents àmbits.

El document assenyala cinc eixos en els quals treballar:

  • Compromís amb la igualtat, on entrarien la formació de personal polític i tècnic en aquest àmbit.
  • Continuar amb les accions contra la violència masclista.
  • Drets i qualitat de vida: amb transversalitat dins de l’Administració per actuar activament sobre les qüestions de gènere i realitzar accions de salut, mobilitat i seguretat ciutadana per a dones amb una situació d’especial vulnerabilitat.
  • Reformular els treballs i els temps per dotar d’oportunitats laborals les dones.
  • Reconèixer el lideratge i la participació de les dones en tots els àmbits