Qualitat ambiental

L’anàlisi de la qualitat de l’aire és necessària per a la qualitat de vida, la salut de les persones i el medi ambient. És de gran importància conèixer quins contaminants afecten i d’on provenen, per poder avisar la població i aplicar mesures preventives i correctores.

Malgrat les normatives cada cop més restrictives en matèria d’emissions, el major control dels nivells de contaminació atmosfèrica i els nivells decreixents d’alguns dels contaminants, la contaminació atmosfèrica, tan exterior com interior, segueix sent una amenaça per a la salut pública mundial. L’OMS atribueix actualment a la contaminació atmosfèrica la responsabilitat de més de dos milions anuals de morts prematures a tot el món.