Oficina local de Transició Energètica i Climàtica de Sant Vicenç dels Horts

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts disposa de l’Oficina local de Transició Energètica i Climàtica de Sant Vicenç dels Horts. El servei que realitza són els següents:

·         La de gestor energètic de l’Ajuntament.

·         La de Gestió del Pla d’Acció per l’energia Sostenible i el Clima (PAESC) i del Pla Local d’adaptació al Canvi Climàtic (PLACC). I redacció dels projectes executius que hi ha dins aquests plans.

·         L’Assessorament gratuït a particulars i empreses del municipi en el desenvolupament d’iniciatives de projectes de transició energètica i climàtica.

Els dos primers serveis són de caràcter intern, en canvi, l’assessorament gratuït és adreçat a la ciutadania del municipi.

L’Assessorament presencial a particulars i empreses del municipi consisteix en el desenvolupament d’iniciatives de projectes de transició energètica i climàtica d’habitatges o establiments industrials i/o comercials ubicats dins del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. L’Assessorament inclou:

·         La viabilitat tècnica, econòmica i normativa del projecte.

·         Un càlcul aproximat del cost del projecte.

·         Línies de finançament incloent subvencions.

·         Tràmits a realitzar.

·         Relació de professionals i/o empreses homologades o certificades que puguin executar i/o redactar el projecte.

Podran sol·licitar el servei d’assessorament en el desenvolupament d’iniciatives de projectes de transició energètica i climàtica d’habitatges o establiments industrials i/o comercials els:

·         Particulars titulars d’un habitatge ubicat en el municipi de Sant Vicenç dels Horts sobre el que tinguin la intenció de desenvolupar la iniciativa del projecte.

·         Els presidents/es de comunitats de propietaris d’un edifici d’habitatges plurifamiliars ubicat en el municipi de Sant Vicenç dels Horts sobre el que tinguin la intenció de desenvolupar la iniciativa del projecte.

·         Els titulars d’activitats industrials i/o establiments comercials ubicats en el municipi de Sant Vicenç dels Horts i legalment establerts, que tinguin la intenció de desenvolupar la iniciativa del projecte.

Les sol·licituds d’assessorament es realitzaran mitjançant instància genèrica a l’Ajuntament, el qual comprovarà les dades i els requisits de les persones sol·licitants. Des de l’Oficina local de Transició Energètica i Climàtica de Sant Vicenç dels Horts es posaran en contacte amb la persona sol·licitant per tal de concertar dia i hora per l’atenció presencial, la qual serà a l’edifici de Can Comamala.