De les eines a la feina

 

Aquesta maleta esta formada per 5 serveis que es programen de manera trimestral, durant tot l’any. Es tracta d’oferir accions grupals i individuals “a mida” segons les necessitats i mancances detectades entre les persones usuàries del SLO.

Servei de preparació d’entrevistes.  Conèixer els aspectes més rellevants d’un procés de selecció. Aprendre a gestionar emocionalment un procés de selecció.
Les sessions es realitzaran a través de dinàmiques, utilitzant una metodologia activa d’aprenentatge, partint del coneixement i experiència de les persones participants i a través de l’intercanvi i experimentació.

Servei de Cura de la imatge personal en la recerca de feina.  De caràcter pràctic. L’objectiu, entenent la imatge personal com una eina potent en el procés de recerca, és el d’ajudar a les persones participants a adequar la seva imatge personal i transmetre la vàlua com a candidat/a, en funció de l’objectiu laboral que es vol assolir.

Servei de Coaching: Autoconeixement per la ocupació. Es tracta d’un servei de caràcter pràctic, on les persones participants podran, a través de diferents tècnics de coaching personal, descobrir els seus valors i potencial intern, trencar les pròpies limitacions i definir objectius SMART (específics, mesurables, realistes i temporalitzats).

Servei de Creació de Marca Personal 2.0. El servei és de caràcter pràctic i  té com a objectiu l’elaboració d’una estratègia personal acord als objectius professionals per tal de generar l’impacte desitjat en el procés de recerca de feina. Aconsegueix que les teves xarxes socials t’ajudin en la recerca de feina.

Servei de fotografia: Professionalitza la teva imatge a les eines de recerca. L’objectiu és que les persones participants disposin de fotografies adequades al seu perfil professional,  per fer-les servir a les diferents eines de recerca i posicionament personal (curriculum, Linkedin, bio, etc).