Programes subvencionats

JOVES EN PRACTIQUES-2021

Aquest programa ofereix subvencionar contractes de treball en pràctiques durant un període de sis mesos a jornada completa, facilitat que joves menors de 30 anys a l’atur puguin dur a terme un període de pràctiques laborals.

El programa de contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya te l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Imatges