Residus

Deixalleria Cal Boter

Instal·lació municipal de recepció i magatzem temporal de residus municipals, especialment els residus de gran volum (runes de petites reformes domèstics, fustes, metalls, poda, mobles i atuells domèstics, electrodomèstics, etc.), residus tòxics domèstics (pots de pintura, dissolvents, piles, fluorescents, olis, bateries de cotxe, etc.) i altres residus domèstics que NO s’han de deixar als contenidors del carrer.

Adreça: Carrer del Torrent Isbert, 1 – 08620 Sant Vicenç dels Horts – Barcelona

Horari: dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 i els dissabtes i els diumenges de 09:00 a 14:00.

Telèfon: 93 676 99 76

Correu electrònic: santvicenc@deixalleries.cat

Recollida gratuïta de mobles, atuells domèstics i poda

L’Ajuntament disposa d’un servei gratuït de recollida de poda i mobles a domicili, prèvia trucada al telèfon 900 70 71 71. Les passes a seguir són:

 1. Truca al telèfon 900 70 71 71 per sol·licitar la recollida de mobles o poda.
 2. Recull la saca a la deixalleria municipal, Casa de la Vila, Molí o Foneria.
 3. Diposita-la al costat de la porta de casa, en un lloc que no destorbi el pas, el dia i hora indicats pel servei.
 4. La recollida en saca de la poda i els mobles ens ajudarà a tenir la via pública més endreçada i segura, i a identificar als usuaris/àries que abandonen la poda o els mobles al carrer i causen riscos i molèsties innecessàries al veïnat.

L’abandonament de mobles o poda a la via pública suposa una infracció sancionada amb multes de 150 a 900 euros.

Tota la informació sobre les deixalleries metropolitanes

L’Àrea Metropolitana de Barcelona disposa d’un portal web on trobareu informació sobre la xarxa de deixalleries de totes els municipis, a més d’orientació sobre la correcta recollida selectiva de residus. També hi trobareu les dades de processament de residus de les deixalleries de cada municipi.

Accedeix al portal: https://deixalleries.amb.cat/ca/

Mercat de segona mà

Servei de mercat de segona mà a la teva deixalleria, aprofita’l que és gratuït!

L’únic requisit per poder fer ús d’aquest nou servei és portar el teu carnet de la deixalleria que t’identifica com a usuari i habitant del municipi.

Per aconseguir el carnet vine a la deixalleria amb un rebut de subministrament (aigua, llum o gas) del teu domicili a Sant Vicenç dels Horts i te’l farem immediatament.

Aquest carnet i els serveis de la deixalleria són gratuïts pels usuaris particulars.

A la deixalleria obrim els 7 dies de la setmana:

– De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h i de 17 a 20h
– Dissabtes i diumenges de 9:00 a 14:00h

Aprofita la teva visita per portar-nos les piles gastades, olis de cuina usats, els teus electrodomèstics vells…

T’hi esperem!

Separació

El sistema de separació de residus facilita en gran mesura en el correcte tractament d’aquests mateixos. Hi ha diversos models de separació segons el volum i la quantitat dels residus. Cada ajuntament decideix quin utilitza en funció de les seves necessitats. Tanmateix, en tots els casos la col·laboració dels ciutadans és vital.

Consulta realitzada a:

http://www.amb.cat/web/medi-ambient/residus/gestio/separacio#box2

Recollida de residus municipals

Per a la vostra informació, els serveis de recollida de residus municipals a Sant Vicenç dels Horts són els següents:

 1. Recollides amb contenidors a via pública (al carrer) de les fraccions de residus següents:
  1. resta (gris)
  2. matèria orgànica (marró)
  3. envasos lleugers (groc)
  4. paper i cartró (blau)
  5. envasos de vidre (verd).
 2. Recollides programades porta per porta de/d’:
  1. Envasos de vidre a petits bars i restaurants
  2. Paper i cartró a les dependències municipals i escoles
  3. Piles a comerços petits i a les dependències municipals i escoles
 3. Recollides a l’entrada del domicili de/d’:
  1. Mobles i atuells domèstics (previ trucada, de dilluns a divendres)
  2. Esporga (poda, previ trucada de desembre a març, els dilluns de cada setmana)

Entre abril i novembre, els dilluns, però quinzenalment.

Per a més informació truqueu al telèfon gratuït 900 70 71 71 o consulteu a l’apartat d’imatges “Deixalleria_recollida de restes i mobles”
Mobles i atuells domèstics: Previ trucada, de dilluns a divendres

Deixalleria mòbil

 • És una unitat mòbil itinerant de recepció i emmagatzematge temporal de residus municipals, especialment de residus tòxics domèstics (pots de pintura, dissolvents, piles, fluorescents, olis, bateries de cotxe, etc.) i altres residus domèstics de mida petita (roba, material d’ofimàtica, etc.).
 • Horaris i parades (dimarts tarda):
  • Ajuntament, plaça de la Vila, 1 de 16:00 h a 17:20 h
  • C. de Mossèn Jacint Verdaguer / c. del Llobregat (Can Ros) de 17:20 h a 18:40 h
  • Estació e FFCC de Sant Vicenç dels Horts de 18:40 h a 20:00 h.

Informació del servei de la Deixalleria Mòbil

La deixalleria mòbil és un vehicle adaptat per dipositar-hi les deixalles que no s’haurien de barrejar amb la brossa de cada dia, per tant, és un reforç a la deixalleria municipal.
Amb la deixalleria mòbil apropem i reforcem que els veïns i les veïnes participin en el reciclatge per transformar els residus en matèria primera.

Un altre punt important és assegurar la destinació dels materials que no es poden recuperar per tal de protegir el medi ambient.

Hi podeu portar per exemple: olis de cuina i motor (fins a 5 litres), medicaments, aparells informàtics i electrònics, fluorescents i bombetes, piles i bateries, cosmètics, pintures, sabates, dissolvents, radiografies, paelles, etc.

 • Horaris i parades (dimarts tarda):
  • Ajuntament, plaça de la Vila, 1 de 16:00 h a 17:20 h
  • C. de Mossèn Jacint Verdaguer / c. del Llobregat (Can Ros) de 17:20 h a 18:40 h
  • Estació e FFCC de Sant Vicenç dels Horts de 18:40 h a 20:00 h.