Promoció de la Salut

S’entén per promoció de la salut el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i impulsar l’adopció d’estils de vida saludables mitjançant les intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries.

L’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts vol impulsar polítiques municipals en aquest àmbit , proporcionant  formació, eines i recursos per tal de millorar la salut de la població.

Els principals àmbit d’actuació són:

A nivell educatiu, activitats dins el Pla Educatiu d’Entorn.

Tinença responsable d’animals de companyia

Gent Gran

Joventut