Can Comamala

Can Comamala fou la residència familiar que Domingo Comamala Sala, industrial tèxtil gironí, es va fer construir entre els anys 1911-1918 aprofitant els terrenys on havia edificat, prèviament, la seva fàbrica destinada a gèneres de punt.

Construït a l’eixample del nucli urbà, l’edifici original era una fàbrica de planta baixa, que s’amplià l’any 1918 amb un pis destinat a l’habitatge familiar i va adquirir l’aspecte actual de l’edifici. Projectat d’acord amb l’ostentació burgesa del moment, aquest petit palauet residencial s’ha convertit en un exponent del procés d’industrialització de Sant Vicenç dels Horts a inicis del segle XX. Actualment acull dependències municipals.

L’edifici és d’estil neoclàssic i disposa de dues façanes interessants. A la més destacada, la interna del jardí, s’hi accedeix des de la reixa de forja amb motius florals que envolta el pati. L’element principal del jardí és el gran porxo de columnes, que fou adaptat com a terrassa balustrada durant la construcció de l’habitatge familiar. La segona façana, visible des del carrer, ens mostra alguns detalls decoratius arquitectònics, com la datació i les inicials de Domingo Comamala. Tot el conjunt s’embelleix amb les línies sinuoses de les cornises, garlandes a les cantoneres, motius florals i el coronament de la torre miranda. Finalment, cal fer ressaltar el petit pou neoclàssic del jardí amb decoracions de trencadís.

Tornar