Can Costa

Antigament, el barri de Can Costa era una àmplia zona poblada de boscos i conreus d’arbres fruiters, garrofers, oliveres i vinya. En aquesta zona es conserva una de les masies més antigues del municipi, datada del segle XVI, època en què es coneixia com a mas Aravitg. El pas dels segles i la política d’enllaços matrimonials van precipitar alguns canvis importants al mas, fins al punt que va passar a denominar-se Can Costa, reflex del cognom familiar de la propietat del moment i que actualment s’ha convertit en el topònim amb què s’identifica el barri.

L’edificació de cases al barri es va iniciar a la dècada dels anys seixanta del segle passat, paral·lelament al gran creixement de les poblacions de l’àrea metropolitana. Les necessitats d’urbanització i millora de les condicions d’habitabilitat dels nous barris van propiciar l’aparició d’agrupacions veïnals incipients que, en un moment de limitacions polítiques, es van articular en petits brots democràtics en plena dictadura franquista. En el cas de Can Costa, ja a l’any 1976 es va constituir l’entitat veïnal Associació de Propietaris de Can Costa.

Actualment és una zona del municipi que ha crescut molt amb l’execució del Pla parcial Sector 81, el qual ha significat la construcció de gairebé 200 habitatges, tant unifamiliars com plurifamiliars.