Can Sàbat

És un dels últims barris desenvolupats a la dècada dels noranta del segle passat a la zona sud del municipi. Rep el nom de l’antiga masia de Can Sàbat, actualment desapareguda.

Can Sàbat no diferia gaire, pel que fa a l’activitat agrícola tradicional, de moltes de les masies que podem trobar a la vora de la llera del Llobregat. Disposar d’informació sobre algunes curiositats vinculades al mas ens ha permès conèixer detalls de la vida quotidiana del segle XX al terme. A principis del segle XX, amb l’auge esportiu modern, els propietaris de la masia van llogar una part del terreny, al costat de la carretera de Sant Boi i per sobre de la masia, per construir-hi el primer camp de futbol del municipi (1912). La propietat també va viure la transformació industrial, i l’any 1954 s’hi va traslladar una fàbrica de gèneres de punt del badaloní Joan Flo i Massons.

L’elaboració del Pla parcial de Can Sàbat va preveure la construcció d’un conjunt d’habitatges de protecció oficial, que es van adjudicar l’any 1994; l’edificació de la zona residencial amb habitatges de tipus unifamiliar i plurifamiliar i la ubicació de les noves instal·lacions de l’Escola Iris, que es van inaugurar el 1996. L’Associació de Veïns Can Sàbat es va constituir l’any 2004.