El Serral

Des de l’època medieval, el nom El Serral designava una part molt més àmplia del municipi que l’actual. Un dels fets més importants d’aquell període que tenim documentats al nucli del Serral és la ubicació d’una de les primeres manufactures del municipi: el molí paperer d’en Capdevila, documentat al segle XV. Altres elements destacats de l’entorn eren els grans masos de Can Sala o Cal Groc.

Ja en una etapa més moderna, en ple segle XIX, l’eixample del nucli antic del municipi creix cap al carrer de Barcelona i de Verdaguer. Aquest creixement urbà és progressiu fins que a finals de segle s’hi edifiquen grans casals modernistes, com Ca l’Orris o la desapareguda Can Trian, obra del reconegut arquitecte modernista Salvador Valeri i Pupurull (Barcelona, 1873-1954), autor d’altres edificis singulars de Sant Vicenç dels Horts, com la Fàbrica Prats o la Casa Comalat, situada al carrer de Còrsega de Barcelona.

Recentment, el barri s’ha ampliat amb noves edificacions i acull diversos equipaments, com el CAP, que va començar a funcionar el 2008; el Centre Comercial La Vailet, inaugurat l’any 2001; l’Escola Joan Juncadella, de l’any 2009, i el Casal Cultural i Cívic Virgínia Amposta.