Policia Local de Sant Vicenç dels Horts

La Policia Local de Sant Vicenç dels Horts s’encamina cap al model de policia de proximitat. Està basat en uns principis bàsics que determinen la seva forma de treballar, com ara apropar-se a la ciutadania, amb més presència als barris, per enfortir la prevenció i conèixer la realitat dels problemes que preocupen la societat i les seves necessitats. D’aquesta manera, es pot donar una resposta de qualitat, efectiva i sobretot preventiva, que permetrà actuar davant els problemes abans que aquests es produeixin.

Contacte:

Can Sala. Prefectura de la Policia Local.
Carrer del Serral, 114

93 656 61 61 / 112