Pressupostos participatius

Què són?

Els pressupostos participatius són un tipus de processos participatius en el que el consistori posa a disposició dels barris de la ciutat, una part del pressupost municipal amb l’objectiu de que el veïnat i les entitats puguin decidir en què volen invertir aquests diners públics.

Aquests processos participatius, a Sant Vicenç dels Horts, es dissenyen de forma col·lectiva. El teixit social decideix les regles del procés i la forma en què es durà a terme la deliberació, l’elaboració de propostes, la votació i el seguiment de les actuacions acordades.

Com s’organitzen?

Els pressupostos participatius a Sant Vicenç dels Horts s’acostumem a estructurar en 5 fases:

1. Fase inicial

  • El moment dels acords, polítics, tècnics i socials.
  • L’aproximació diagnòstica per detectar les necessitats, els recursos i/o potencialitats.
  • La presentació del procés perquè tothom el conegui.
  • La elaboració de les regles del procés.

2. Fase assembleària o de propostes

La participació en aquesta fase es pot dividir en tres moments:

  •  Elaboració de propostes
  • Validació i viabilitat de les propostes.
  • Priorització i selecció de les propostes

3. Fase de Votació

Exposició i votació pública de les propostes.

4. Fase final o de tancament

  • Devolució/Retorn dels resultats
  • Constitució de la comissió de seguiment
  • Avaluació final del procés
  • Execució de les propostes guanyadores
  • Seguiment de l’execució

Pressupostos participats realitzats

Pressupostos participats en marxa

 

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: