Segell Infoparticipa

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha estat distingit amb el Segell InfoParticipa a la qualitat i transparència de la comunicació pública. D’aquesta manera, es reconeix l’esforç per oferir a la ciutadania tota la informació relativa al funcionament del consistori, l’estat pressupostari, l’acció de govern i oposició i el retiment de comptes. Podeu consultar l’avaluació al web del Segell Infoparticipa .

Per què és important tenir aquest reconeixement?

El Segell InfoParticipa és una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) vinculada al Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, en la qual ara col·laboren diversos centres universitaris de tot Espanya. Entre altres projectes, avaluen els webs dels ajuntaments per determinar si la ciutadania té accés a diferents tipus d’informacions, així com si s’ofereixen de manera accessible i entenedora.

Tota la informació a tres clics de distància

Els indicadors del segell revisen que s’ofereixi informació sobre diversos aspectes, com per exemple tota la relativa als regidors i regidores del consistori (currículum, declaració de béns, dades de contacte), l’estat dels comptes municipals, la contractació pública i l’atorgament de subvencions, els mecanismes de participació ciutadana existents o les vies per fer tràmits.

La ciutadania pot trobar amb un màxim de tres clics tota la informació relacionada amb el funcionament de la institució, qui són els seus representants, quins espais de participació té a disposició, quina és l’acció del govern i quines són les propostes de l’oposició. També s’indica com formular queixes i suggeriments sobre els serveis públics, i s’informa sobre el pressupost i l’endeutament municipal, les subvencions i ajudes que s’atorguen anualment, els processos de contractació pública (convocats i resolts) i l’organització política i tècnica de la institució.