Interrupcions del servei

Calendari de dies inhàbils

L’ajuntament en Ple, en sessió del dia 16/07/2020 , ha acordat fixar com a festes locals per a l’any 2021, els dies següents:

 • 22 de gener (Festa Major d’Hivern)
 • 26 de juliol (Festa Major d’Estiu)

Els dies del calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2021 (Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny), publicada al DOGC núm. 8156, de 17 de juny), són els següents:

 • 1 de gener (Cap d’any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 2 d’abril (Divendres Sant)
 • 5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)

Inici de la interrupció: 12/07/2021 8:00 am

Motiu: Dilluns, 12 de juliol, de 8:00 a 8:30 es realitzaran tasques de manteniment als servidors que gestionen els serveis públics allotjats a https://www.svh.cat Es poden produir interrupcions en el servei durant aquest període.
Durada Prevista: 30 minuts