Comunicació Prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre el medi ambient

Descripció:

Tramitació Online:  https://seu-e.cat/tramits/0826340003/comunicacio-efectes

Comunicació de modificació no substancial d’una activitat, cal consultar amb l’enginyer o tècnic privat si es tracta d’una comunicació no substancial

Destinatari

Empresa

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

La persona interessada (emprenedor o autonom). Respresentant legal d’entitats mercantils. Qualsevol persona autoritzada

Periode de l'any

Tot l’any

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits a complir

  • Ser el titular de l’activitat, el representant o tenir el permís per presentar dita documentació
  • Cal presentar la documentació amb certificat electrònic a través de la nostra pagina web
  • D’activitat sotmesa a llicència ambiental: La modificació no substancial amb efectes s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes. La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.
  • D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental: La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient. En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia

Documentació que cal aportar

  • Formulari Normalitzat de Comunicació Prèvia de Modificació No Susbtancial FUE (clicar a TRAMITAR)
  • Projecte tècnic actualitzat
  • Planols
  • Certificat tècnic

Documentació complementaria

  • Altre documentació sectorial depenent de l’activitat, a consultar amb el SIAE

Tràmit pas a pas

1. Consultar al SIAE la compatibilitat de l’activitat, s’indicarà la documentació a presentar per tramitació electrònica i assessorament i ajudes que ofereix l’Ajuntament
2. Presentació del tràmit d’inici d’obres per activitat económica
3. Tancament del tràmit d’obres
4. Presentació del tràmit electrònic de la Comunicació Prèvia de Modificacio no substancial una activitat amb efectes sobre el medi ambient
5. Acús de rebut del registre d’entrada del tràmit
6. Si el tràmit conté la documentació exigida, s’envia carta d’activitat inclosa en cens municipal d’activitats
7. En cas que manqui documentació o aquesta sigui errònia, s’enviarà un requeriment
8. Si la documentació presentada es correcte, s’envia la carta d’activitat inclosa en cens municipal d’activitats, si aquesta continua sent errónia s’inicia el procés de desestiment de l’activitat

Quant costa fer el tràmit?

S'aplicarà la taxa establerta a la Ordenança Fiscal número 15 de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Formes de tramitació

Per Internet