Control de plagues

Descripció:

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Notificació de presencia d’insectes i rosegadors a la via pública, parcs i jardins i/o clavegueram municipal .

Destinatari

Particular, Empresa

Matèria

Serveis i via pública

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No hi ha.

Documentació que cal aportar

Dades de contacte persona que informa, descripció de la incidència, i localització.

Documentació complementaria

Instància genèrica

Servei de manteniment subjecte a contracte del servei de control de plagues amb l’empresa homologada RAINS Control de Plagas SL.
https://rains.es

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents