Comunicació de cessament d’activitat

Descripció:

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Tràmit de cessament d’activitat

Destinatari

Empresa

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

La persona interessada (emprenedor o autònom), respresentant legal d’entitats mercantils o qualsevol persona autoritzada

Periode de l'any

Tot l'any

Termini de sol·licitud

En tot moment

Requisits a complir

Ser el titular de l’activitat, el representant o tenir el permís per presentar dita documentació
Cal presentar la documentació amb certificat electrònic a través de la nostra pagina web

Documentació que cal aportar

-Formulari de baixa d’activitats (adjuntat document al final del tràmit)
-Informe ambiental emès per una empresa acreditada per l’administració (en casos d’activitats incloses a l’Annex II)
-Documentació que acrediti que no s’està exercint cap activitat al local (rescissió del contracte)
– Model de declaració censal 036 o 037

Documentació complementaria

-Còpia DNI

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost

Formes de tramitació

Per Internet

Documents